Bemutatkozás

Bemutatkozás

Bemutatkozás

2013. év tavaszán  alakult egyesületünk évtizedes hagyományokkal rendelkezik.

E látszólagos ellentmondás oka, hogy szellemiségében a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) Vas Megyei Szervezete  eszméjét, tevékenységét, hagyományait  folytatjuk.

A korábbi országos szervezettségű szövetség tevékenysége  ellentmondásos volt ugyan, megyénkben – köszönhetően a reálértelmiség példamutató összefogásának – jelentős ismertséggel és elismertséggel rendelkezett.

Ezért  kíséreljük meg  hagyományainkat átmentve, struktúrában megújulva  civil szervezetként, hogy továbbra is a reálértelmiség szócsöve legyünk.

Úgy itéljük meg,  egyesületünk  tevékenysége folytán beépült a megye gazdasági és társadalmi életébe.

Kapcsolataink kiépültek, széleskörűek, szerteágazóak, hangsúlyozottan politikamentesek.

Képviselőink valamennyi jelentős testületben, szervezetben  delegáltak.

A szakértői munkák és konferenciák szervezése révén büszkén mondhatjuk, hogy a MTESZ Vas Megyei Egyesület nem csak megyénkben, de országosan is ismertté vált.

Az egyesület az elmúlt évek során jelentős számú szerződéses munkát bonyolított le.

Elsősorban a reálterület  jellegének leginkább megfelelő - komplex - munkákban vettek részt szakembereink. Ezeknek legjellemzőbb példái a terület-és településfejlesztési kérdések megoldásában való tervezői közreműködések voltak.

Több országos és regionális konferencia megrendezését vállalták szakembereink.

A szakemberek számára ezek a konferenciák jelentik a szakmai vérkeringésbe való bekapcsolódás legfőbb formáját. Annál is inkább, mivel döntő többségüknek anyagi lehetőség hiányában nincs módjuk külföldi és hazai konferenciákon résztvenni. A tudományos konferenciák szervezése jelentős anyagi és szellemi ráfordítást igényel, de ez az adott tudományterület és térség számára rövid időn belül hatványozottan megtérül.

Vas megye jó infrastrukturával, és egyes tudományterületeken jó szakmai háttérrel is rendelkezik ilyen jellegű rendezvények megszervezéséhez. Különösen figyelemreméltó, hogy a megye földrajzi fekvése is kedvez a tudományos konferenciák lebonyolításának..

Jelentős az előadói csoport, és hallgatói kör, akik rendszeres visszatérő vendégei a konferenciáinknak.

A konferenciák szervezése mellett nagy  hangsúlyt fektetünk az oktatási és szakképzési tevékenységünkre, mely során szakértő előadóink biztosítják a tanfolyamok magas szinvonalát.

Jelentős és a munkavédelem területén különösen meghatározó a pontosan 20 éve élő és tevékenyen működő Munkavédelmi Szakosztály munkája. Kiemelkedő szakemberei ösztönzésére és tudására számos - idén a huszonegyedik -  országos konferencia épült és  - terveink szerint - épülni fog a jövőben is.

 

Ilyen hagyományos rendezvénynek tekintjük a ZÖLD BÉKA jótékony célú fogadást, melynek bevételét az általános és középiskolák környezetvédelmi nevelése céljára fordítjuk évente mindegy fél- egy millió forint nagyságrenddel. A cél  a környezetvédelmi oktatás fejlesztése, a környezeti nevelés és tudatformálás.

A műszaki-és agrár értelmiségi fórum húsz éve kiemelkedő rendezvénye egyesületünknek, mely jelképezi a reálterület összefogását.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy a MTESZ Vas Megyei Egyesület tevékenységével szerves részévé vált a megye közéletének.

Politikamentes következetes szakmai kiállással elő tudtuk segíteni a megye műszaki, gazdasági fejlődését, a szakemberek összefogását, informálását.

Barna Tamás a MTESZ Vas Megyei Egyesület alelnöke

 MTESZ Vas Megyei Egyesület - Magyar